Makelaardij Excellent

Vastgoedmediation

 

In het vastgoed gebeuren komen helaas ook regelmatig situaties voor waarin de partijen die erbij betrokken zijn van mening verschillen. Als het meningsverschil niet wordt opgelost kan dit leiden tot een conflict.

Conflictsituaties

  • koper en verkoper, bijv. bij het constateren van gebreken na de aankoop
  • koper en aannemer, bijv. door afspraken die niet of anders zijn uitgevoerd
  • eigenaar en overheid, bijv. door geleden planschade

Voordelen van mediation
Makelaardij Excellent heeft veel ervaring opgedaan in het oplossen van conflicten die gerelateerd zijn aan vastgoed. (Vastgoed) meditation heeft vele voordelen ten op zicht van het volgen van een juridische procedure nl:

  • procedures bij meditation zijn veel korter
  • procedures bij meditation zijn veel minder kostbaar
  • de eindbeslissing wordt door beide partijen genomen, wordt dus niet van bovenaf opgelegd
  • de (eind)relatie tussen partijen bij meditation is veel beter, constructiever en duurzamer

Hoe werken wij
Wij handelen hierbij oplossingsgericht, dat wil zeggen dat niet alleen gekeken wordt naar de toepassing van de wet- en regelgeving maar dat ook een beroep wordt gedaan op het beginsel van redelijk- en billijkheid.

Onze onafhankelijkheidspositie in de ontstane kwestie en onze objectieve kijk op enerzijds de persoonlijke belangen en anderzijds de (algemene) gezamenlijke belangen kan vaak snel leiden tot een bevredigende oplossing waarin beide partijen zich kunnen vinden.

Wilt u hierover meer informatie neem dan vrijblijvend contact op met ons op.