Makelaardij Excellent

Taxatie

taxaties

 

Taxaties kunnen om verschillende redenen worden uitgevoerd.

Verschillende taxaties
Makelaardij Excellent voert taxaties uit die noodzakelijk zijn voor:

  • financiering (hypotheekverstrekking)
  • faillissementverkoop
  • verzekeringstechnische taxaties (herbouwwaarde)
  • overdracht- en onteigeningstaxaties
  • taxaties voor nalatenschap/verdeling na scheiding
  • fiscale taxaties

Taxatierapport
Voor al deze taxatiedoelen worden verschillende taxatiemethodieken toegepast.
Het door ons opgestelde taxatierapport is een duidelijk, overzichtelijk en goed leesbaar rapport. We werken onder andere met het landelijk geaccepteerde ‘Normblad Taxatierapport financiering woonruimte’. Alle facetten die van invloed zijn op de taxatie/waardebepaling worden hierin meegenomen. Tevens worden alle onderzochte handelingen en informatiebronnen gerapporteerd.

Wilt u hierover meer informatie neem dan vrijblijvend contact op met ons op.