Makelaardij Excellent

Disclaimer

 

Makelaardij Excellent stelt alles in het werk om deze site te voorzien
van juiste en actuele informatie. Hoewel de informatie op zorgvuldige
wijze wordt opgesteld en afkomstig is van betrouwbare bronnen kan
Makelaardij Excellent geen enkele garantie geven op de volledigheid,
juistheid en de actualiteit van de gepresenteerde informatie. Aan de inhoud
daarvan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Makelaardij Excellent aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijk welke
voortvloeit uit en/of betrekking heeft op de inhoud en/of het functioneren van
deze website. Indien u van mening bent dat deze site fouten bevat,
niet volledig is of anderzijds verbeterd kan worden, dan horen wij dat graag van u.
De informatie/gegevens op deze site, alsmede van deze disclaimer kunnen
zonder nadere aankondigen door Makelaardij Excellent worden gewijzigd.